Peter Pan

  • Dokumentetion
  • Teaterföreställning

Dokumentation kring teaterföreställningarna ”Peter Pan” och ”Peter Pan och Wendy” som sattes upp på Hälsinglands träteater somrarna 2012 och 2013.

 

Föreställningarna producerades av kulturföreningen Scensation.