Utdrag ur Folk fusion

  • Utdrag
  • Dansföreställning
  • 2012
  • 11:31 min

Ett projekt där en mängd olika dansare från flera olika grupper gjorde en dansföreställning tillsammans på Skånes dansteater. Grupperna var Albanska kvinnoföreningen Kosovarja, Awalim, San Simon Sweden samt Styrkan, Bragden och Manligheten.